Loading ....
Szkoła Podstawowa Nr 76 im. 13 Dywizji Strzelców Kresowych w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 76 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Poezji 5
04-994 Warszawa
tel: (22) 872 92 71
e-mail: sp76@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków => Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku skierowania do Szkoły korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku jest spełnienie wymogów wynikających   z  art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071  ze zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

- wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy oraz numeru domu i mieszkania),

- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Szkoła nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 

 

Pokaż informacje o artykule