Loading ....
Szkoła Podstawowa Nr 76 im. 13 Dywizji Strzelców Kresowych w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 76 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Poezji 5
04-994 Warszawa
tel: (22) 872 92 71
e-mail: sp76@edu.um.warszawa.pl


Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa Nr 76

Przewodnicząca :  Weronika Malinowska

z-ca przewodniczącego: Wiktoria Nowacka

sekretarz: Kamila Włodarska

 

 

Pokaż informacje o artykule