Loading ....
Szkoła Podstawowa Nr 76 im. 13 Dywizji Strzelców Kresowych w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 76 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Poezji 5
04-994 Warszawa
tel: (22) 872 92 71
e-mail: sp76@edu.um.warszawa.pl


Pracownicy pedagogiczni
w roku szkolnym 2019/20:
 
 
 
 
stanowisko
liczba osób
liczba etatów
Dyrektor
1
1
Wicedyrektor
1
1
Kierownik świetlicy
1
1
Pedagog szkolny
1
1,12
Logopeda
1
1,09
Bibliotekarz
1
1,30
nauczyciele
56
61,83
razem:
62
65,34

 
 

wykształcenie
liczba osób
wyższe z p.p.
59
licencjat z p.p.
3
inne
0
razem:
62
 
 
stopień awansu
liczba osób
dyplomowany
26
mianowany
13
kontraktowy
21
stażysta
2
razem:
62

 

Pokaż informacje o artykule